top of page

Invitation

IX BAYJONN POLISH OPEN SENIORS

SOPOT, POLAND 3rd - 5th February 2023

www.bayjonnpolishopen.com

 

 1. TOURNAMENT DATE:

 

03-05.02.2023 (Friday-Sunday)

 

 1. TOURNAMENT VENUE AND CONTACT PERSON:

 

Hala 100-lecia, Goyki 7 str. , 81-715 SOPOT, POLAND

 

Oliwier Grzechnik

Tel. + 48 530 260 625

E-mail : Kubus.grzechnik@gmail.com
 

 

 1. AGE CATEGORIES:

 

• group 0 women (25+) born. in 1997 and earlier

• group 0 men (30+) born. in 1992 and older

• group 1 (35+) women and men born in 1983-1987

• group 2 (40+) women and men born in 1978-1982

• group 3 (45+) women and men born in 1973-1977

• group 4 (50+) women and men born in 1968-1972

• group 5 (55+) women and men born in 1963-1967

• group 6 (60+) women and men born in 1958-1962

• group 7 (65+) women and men born in 1953-1957

• group 8 (70+) women and men born in 1948-1952

• group 9 (75+) women and men born in 1943-1947

• group 10 (80+) women and men born until December 31, 1942

 

 1. GAMEPLAY SYSTEM:

 

 1. All categories will be played in groups with eliminations play-off system

 2. The player may play a maximum of 2 game types, but not 2 age categories of the same game type, women can play 3 games.

 3. The tournament will be played in all game types (men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles, mixed) in each age category with a minimum of 3 entries. With the number of entries lower than 3, the competitors are automatically assigned to the younger group;

 4. The older player may play in the younger category;

 5. Seeding according to the Badminton Seniors Regulations and in accordance with the current nationwide classification list of seniors;

 

5. NUMBERS OF COURTS: 6 (mats) – live scoring from all courts, livestreaming from 2 courts

 

6. ENTRY FEE: 100 PLN / player / discipline

 

7. AWARDS: Cups (winners) + medals (first 3-4 in each discipline) and prizes according to the organizer's capability.

 

8. CONDITIONS OF PARTICIPATION:

 

a. date of birth in accordance with Age groups;

b. timely application for games;

c. payment of the entry fee: PLN 100 for a single game, PLN 100 for a doubles game from a player (from 9:00 to 12.00 on Friday and Saturday at the tournament office) ;

d. having current sports and medical examinations or submitting a declaration confirmed by the participant´s signature that there are no health contraindications to participate in the tournament; (from 9:00 to 12.00 on Friday and Saturday at the organizer’s table as well)

e. possession of the equipment (including shuttlecocks-possibility to buy it in the hall) and sports clothing according to regulations.

 

9. REGISTRATION FOR GAMES:

 

a. Applications for all games should be submitted on the application form available on the website

http://eBadminton.com.pl/.

b. players entering the tournament are required to provide:

• name and surname, year of birth, game type, doubles partners;

• and optionally they may provide: declaration to play in a younger age category, other information (e.g. telephone number).

 

 

10. KEY DATES

 

Entry deadline: 27.01.2023 

Date of the draw and game plan: 29.01.2023

 

Friday: 08:45 a.m. official opening

Friday, Saturday 09:00 a.m. - start of play - until 20.00 p.m.

Sunday: 9:00- depends on how many players will come to play.

 

11. SHUTTLES: own, and possibility to buy it in the hall. The shuttles ranking according Polish Badminton Association regulations.

 

 

12. REFEREE:

Marek Krawczyk e-mail : marekkrawczyk@gazeta.pl

Tel.  +48 884-750-770

 

13. ACCOMMODATION:

Hotel Bayjonn ***, 1-2 pers.room (Classic) from 349 zł / + breakfast 50 zł/. And others rooms category too: Lux, Delux, Superior, Deluxe Premium, Apartment.

“Bayjonn Polish Open” gives 20% off. Reservation +48 730 71-71-71 or e-mail recepcja@bayjonnhotel.pl

 

And others hotels, apartments, hostels available at this time in the Sopot area.

 

14. FOOD: The organizer provides free refreshments during the tournament: water, coffee, tea, cookies.

15. OTHERS:

 1. The tournament is conducted in accordance with the Badminton Seniors Regulations and the PZBad Sports Regulations;

 2. Referee - Marek Krawczyk – decides in case of disputes,

 3. The organizer is not responsible for the health of the tournament participants and does not insure the participants against accidents during the competition.

 4. Competitors interested in insurance should do it on their own.

 5.  The organizer is not responsible for any COVID-19 infection.

 6. During the tournament, service and badminton equipment shop are provided by YOUNG-Badminton School.

 7. Because of hall size max no of players - 250 (the order of applications decides)

 

16. MEDIA PATRONAGE / SPONSORS:

Young – Badminton School, PKO BP, TEMPUR, CISOWIANKA, ZIAJA, STOCK

HOTELS, REKLAMOWY GADZET, COCA COLA

 

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU IN SOPOT!!

Komunikat

 

IX BAYJONN  POLISH OPEN SENIORS   

SOPOT 3-5 LUTEGO 2023

 

 

 

 

1. CELE:
a. Popularyzacja badmintona w Sopocie i całym  Trójmieście

 b. Promowanie aktywnego wypoczynku
c. Integracja środowiska seniorów

 d. Wyróżnienie najlepszych zawodników

 e. Wyłonienie zwycięzców turnieju  IX  Bayjonn  Polish Open Senior 2023

 

2. ORGANIZATOR:
ANMAR Sp. z o.o. (Hotel Bayjonn Sopot)

Ul. Jagiełły 78

81-586 Gdynia

Osoba odpowiedzialna za organizację:

Andrzej Grzechnik

Tel.  + 48 601 226 392

 E-mail : Andrzej.grzechnik67@gmail.com

Oliwier Grzechnik

Tel. + 48 530 260 625

E-mail : Kubus.grzechnik@gmail.com
 


 

3. TERMIN:
3-5 lutego 2023


 

4. MIEJSCE:
Sopot Hala Stulecia ul. Goyki 7

Liczba boisk: 6
Uwagi: maty (livescoring ze wszystkich kortów, live streaming z 2 kortów­)


 

5. PROGRAM:

 

27 stycznia  2023 (piątek ) godz. 22:00

Zakończenie przyjmowania zapisów na turniej Bayjonn Polish Open Seniors 2023
 

29 stycznia 2023 (niedziela ) godz. 12:00

publikacja losowania na stronie http://eBadminton.com.pl/.

 

3 lutego 2023 (piątek ) Hala sportowa w Sopocie, ul. Goyki 7 (hala Stulecia)

godz. 8:00-8:40 czas rozgrzewki 

godz. 8.45 – rozpoczynamy uroczyste otwarcie przemowa Organizatora oraz Honorowych Gości.

godz. 9:00 – pierwsze gry, zgodnie z zamieszczonym planem na witrynie internetowej http:/ebadminton.com.pl/

ostatnie gry w dniu, zostaną rozegrane do godz. 20.00 (rozpoczęcie meczów)

 

4 lutego 2023 (sobota ) godz. 9:00 Hala Sportowa w Sopocie, ul. Goyki 7 (Hala Stulecia)

Dokończenie gier grupowych w przypadku nierozegrania wszystkich gier w sobotę oraz dalsze mecze turniejowe zgodnie z rozpisanym planem gier .

Ostatnie gry w tym dniu rozegrane do godz. 20.00 (rozpoczęcie meczów)

 

5 lutego  2023 (niedziela) godz. 9:00 Hala Sportowa w Sopocie ul. Goyki 7 (Hala Stulecia )

Mecze półfinałowe i finałowe wszystkich kategorii wiekowych ,

Uroczyste zakończenie turnieju, dekoracja medalowa i wręczenie nagród nastąpi po rozegraniu wszystkich zaplanowanych gier.

Istnieje możliwość dekoracji zawodników, po zakończeniu meczu finałowego poszczególnych grup w trakcie turnieju, ale tylko w dniu 5 lutego (niedziela) po godz. 12:00


 

Ważne: wpłaty wpisowego oraz składanie oświadczeń o stanie zdrowia, uprawniające do startu w turnieju, składane będą przy stoliku organizatora w  piątek i sobotę od godz. 9:00 do 12:00
 

 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1997 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1992 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1983-1987
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1942


 

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach.
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (SM, SK, DM, DK, MX) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej.
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry.
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej, z zastosowaniem zasad przyznawania punktacji za miejsce zgodnie z regulaminem punktacji ogólnopolskiej listy seniorów.
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego: 100 zł za grę pojedynczą, 100 zł za grę podwójną od zawodnika;
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.

 

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego należy zastosować się do aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz reżimu sanitarnego.

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są zobowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

c. Ze względu na ograniczenia – tylko 6 boisk – maksymalna ilość zgłoszeń to 250 osób (decyzuje kolejność zgłoszeń).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
do dnia 27 styczeń  2023 (piątek) godz. 22:00

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
29 styczeń 2023 (niedziela) godz. 12:00

 

12. SĘDZIA GŁÓWNY:

Marek Krawczyk lic. Nr 314 email : marekkrawczyk@gazeta.pl

Tel.  +48 884-750-770

13. WYNIKI TURNIEJU:
Wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.

14. NAGRODY:
Pierwsza czwórka poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora, partnerów oraz sponsorów. Medale wykonane specjalnie na okazję IX Bayjonn Polish Open Seniors.


15. ZAKWATEROWANIE:
a. Dla chętnych Hotel Bayjonn, cena za pokój 1 lub 2  osobowy typu Classic od 349 zł /doba + śniadanie 50 zł/osoba  oraz inne kategorie pokoi : Lux , Delux , Superior , Deluxe Premium , Apartament . Na hasło Bayjonn Badminton Polish Open -20 %.  Rezerwacje telefonicznie 730-71-71-71 , lub email recepcja@bayjonnhotel.pl.  
b. Hotele, pensjonaty, apartamenty, hostele i inne dostępne w tym okresie na terenie Trójmiasta.

16. WYŻYWIENIE:
Catering odpłatny na dowóz z pobliskich barów , pizzerni i restauracji .
Bezpłatnie organizator zapewnia wodę, kawę i herbatę.

17. SERWIS I STOISKO SPRZĘTU:
W czasie turnieju będzie możliwy zakup sprzętu sportowego oraz skorzystanie z naciągania rakiet firmy Badminton School Gdynia (Young)

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym

b. Turniej odbywa się bez sędziów prowadzących

c. Obowiązuje kolejność lotek na sezon 2022-2023 ogłodzona przez PZBad.
d. W sprawach spornych decyduje sędzia główny Marek Krawczyk .

e. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia zawodników


19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
Young – Badminton School, PKO BP, TEMPUR, CISOWIANKA, ZIAJA, STOCK HOTELS, REKLAMOWY GADZET, COCA COLA


 

20. DODATKOWE INFORMACJE:
Organizator zapewnia liczne atrakcje i niespodzianki podczas trwania Turnieju Bayjonn Cup 2023.

 

 

 

Zapraszam
Andrzej Grzechnik

bottom of page