top of page

Invitation

X BAYJONN PREMIUM CUP SENIORS

SOPOT, POLAND 26 - 28 January 2024

 

 

 

Attention!

For them who are going to change age group from 1/01/2023.

 

If you want to entry for the tournament in December, you have to select your current age category and write to the Referee in a comment section that you would like to play in a higher category.

(From January everything will work as it should)

 

 

1. TOURNAMENT DATE:

26-28.01.2024 (Friday-Sunday)

 

2. TOURNAMENT VENUE AND CONTACT PERSON:

Hala 100-lecia, Goyki 7 str. , 81-715 SOPOT, POLAND

 

Oliwier Grzechnik

Tel. + 48 530 260 625

E-mail : Kubus.grzechnik@gmail.com

 

3. AGE CATEGORIES:

• group 0 women (25+) born. in 1998 and older

• group 0 men (30+) born. in 1993 and older

• group 1 (35+) women and men born in 1984-1988

• group 2 (40+) women and men born in 1979-1983

• group 3 (45+) women and men born in 1974-1978

• group 4 (50+) women and men born in 1969-1973

• group 5 (55+) women and men born in 1964-1968

• group 6 (60+) women and men born in 1959-1963

• group 7 (65+) women and men born in 1954-1958

• group 8 (70+) women and men born in 1949-1953

• group 9 (75+) women and men born in 1944-1948

• group 10 (80+) women and men born until December 31, 1943

 

4. GAMEPLAY SYSTEM:

A. All categories will be played in groups with eliminations play-off system

B. The player may play a maximum of 2 game types, but not 2 age categories of the same game type.

C. The tournament will be played in all game types (men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles, mixed) in each age category with a minimum of 3 entries. With the number of entries lower than 3, the competitors are automatically assigned to the younger group;

D. The older player may play in the younger category;

E. Seeding according to the Badminton Seniors Regulations and in accordance with the current nationwide classification list of seniors;

 

5. NUMBERS OF COURTS:

6 (mats) – live scoring from all courts, livestreaming from minimum 2 courts

 

6. ENTRY FEE:

Standard option: 50 PLN per single game, 50 PLN per person in double/ mixt game
 

or to choose
 

Premium option: 100 PLN per single game, 100PLN per person in double/ mixt
Premium entry includes a full package of gifts funded by organizer and sponsors.

 

7. AWARDS:

Cups (winners) + medals (first 3-4 in each discipline) and prizes according to the organizer's capability.

 

8. CONDITIONS OF PARTICIPATION:

a. date of birth in accordance with Age groups;

b. timely application for games;

c. payment of the entry fee standard: 50 PLN Premium: 100PLN for a single game, Standard: 50PLN Premium: 100 PLN for a doubles game from a player (from 9:00 to 12.00 on Friday and Saturday at the tournament office) ;

d. having current sports and medical examinations or submitting a declaration confirmed by the participant´s signature that there are no health contraindications to participate in the tournament; (from 9:00 to 12.00 on Friday and Saturday at the organizer’s table as well)

e. possession of the equipment (including shuttlecocks-possibility to buy it in the hall) and sports clothing according to regulations.

 

9. REGISTRATION FOR GAMES:

a. Applications for all games should be submitted on the application form available on the website

http://eBadminton.com.pl/.

b. players entering the tournament are required to provide:

• name and surname, year of birth, game type, doubles partners;

• and optionally they may provide: declaration to play in a younger age category, other information (e.g. telephone number).

 

10. KEY DATES

Entry deadline: 19.01.2024, 22:00

Date of the draw and game plan: 21.01.2024, 12:00

 

Friday: 07:50 a.m. official opening

Friday: 08:00 a.m. -start of play - until 22:00 p.m.

Saturday 08:00 a.m. - start of play - until 22:00 p.m.

Sunday: 08:00- depends on how many players will come to play.

 

11. SHUTTLES:

own, and possibility to buy it in the hall. The shuttles ranking according Polish Badminton Association regulations.

 

12. REFEREE:

Marek Krawczyk e-mail : marekkrawczyk@gazeta.pl

Tel. +48 884-750-770

 

13. ACCOMMODATION:

Hotel Bayjonn ***, -20% for all type of rooms  + breakfast 50 zł. Only for directly bookings.

Reservation +48 730 71-71-71 or e-mail recepcja@bayjonnhotel.pl

 

And others hotels, apartments, hostels available at this time in the Sopot area.

 

14. FOOD:

The organizer provides free refreshments during the tournament: water, coffee, tea, cookies.

 

15. OTHERS:

a. The tournament is conducted in accordance with the Badminton Seniors Regulations and the PZBad Sports Regulations;

b. Referee - Marek Krawczyk – decides in case of disputes,

c. The organizer is not responsible for the health of the tournament participants and does not insure the participants against accidents during the competition.

d. Competitors interested in insurance should do it on their own.

e. The organizer is not responsible for any COVID-19 infection.

f. During the tournament, service and badminton equipment shop are provided by YONEX.

 

16. MEDIA PATRONAGE / SPONSORS:

Young – Badminton School, PKO BP, TEMPUR, CISOWIANKA, ZIAJA       

, STOCK HOTELS, REKLAMOWY GADZET, COCA COLA

 

17. EXTRA INFORMATION ! :

The organizer provides numerous attractions and surprises during the Tournament Bayjonn Premium Cup Seniors 2024. During the tournament there will be the 2nd edition of “My Favourite Player of the Bayjonn Premium Cup Seniors 2024”. The winner will be awarded and will receive a specially designed cast brass star with His name and surname framed in granite, which will be placed permanently in pavement of Bayjonn Hotel Sopot between the World Badminton Stars Avenue.

 

 

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU IN SOPOT!!

Komunikat

Komunikat organizacyjny

X BAYJONN  PREMIUM CUP SENIORS  SOPOT 26-28  styczeń  2024

 

 

 

 

1. CELE:
a. Popularyzacja badmintona w Sopocie i całym  Trójmieście

 b. Promowanie aktywnego wypoczynku
c. Integracja środowiska seniorów

 d. Wyróżnienie najlepszych zawodników

 e. Wyłonienie zwycięzców turnieju  X  Bayjonn Premium Cup  Seniors 2024

 

2. ORGANIZATOR:
ANMAR Sp. z o.o. (Hotel Bayjonn Sopot)

Ul. Jagiełły 78

81-586 Gdynia

Osoba odpowiedzialna za organizację w języku Polskim :

Andrzej Grzechnik

Tel.  + 48 601 226 392

 E-mail : Andrzej.grzechnik67@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za organizację w języku Angielskim :

Oliwier Grzechnik

Tel. + 48 530 260 625

E-mail : Kubus.grzechnik@gmail.com
 


 

3. TERMIN:
26-28 STYCZEŃ  2024


 

4. MIEJSCE:
Sopot Hala Stulecia ul. Goyki 7

Liczba boisk: 6
Uwagi: maty


 

5. PROGRAM:

 

19 styczeń  2024 (piątek ) godz. 22:00

Zakończenie przyjmowania zapisów na turniej Bayjonn Premium Cup Senior 2024
 

21 styczeń 2024 (niedziela ) godz. 12:00

publikacja losowania na stronie http://eBadminton.com.pl/.

 

26 styczeń  2024 (piątek ) Hala sportowa w Sopocie, ul. Goyki 7 (hala Stulecia)

Gry  singlowe  grupowe wszystkich kategorii  , bez  rozegrania półfinałów i finałów .

godz. 7:30-7:50 czas rozgrzewki 

godz. 7.50 – rozpoczynamy uroczyste otwarcie przemowa Organizatora oraz Honorowych Gości.

godz. 8:00 – pierwsze gry, zgodnie z zamieszczonym planem na witrynie internetowej http:/ebadminton.com.pl/

ostatnie gry w dniu, zostaną rozegrane do godz. 22.00 (rozpoczęcie meczy) , tylko jeżeli będzie taka konieczność

 

27 styczeń  2024 (sobota ) godz. 8:00 Hala Sportowa w Sopocie, ul. Goyki 7 (Hala Stulecia)

Dokończenie gier grupowych w przypadku nierozegrania wszystkich gier w piątek  oraz dalsze mecze turniejowe zgodnie z rozpisanym planem gier .

Ostatnie gry w tym dniu rozegrane do godz. 22.00 ( rozpoczęcie meczy ) tylko jeżeli będzie taka konieczność .

Rozegranie półfinałów i finałów gier singlowych od godz. 11.00

Uroczysta dekoracja singlistów od razu po rozegranych finałach .

 

28 styczeń   2024 ( niedziela ) godz. 8:00 Hala Sportowa w Sopocie ul. Goyki 7 ( Hala Stulecia )

Mecze półfinałowe i finałowe wszystkich kategorii wiekowych gier podwójnych i mieszanych  

Uroczyste zakończenie turnieju, dekoracja medalowa i wręczenie nagród nastąpi po rozegraniu wszystkich zaplanowanych grach .

Istnieje możliwość dekoracji zawodników, po zakończeniu meczu finałowego poszczególnych grup w trakcie turnieju, ale tylko w dniu 28 stycznia  (niedziela) po godz. 12:00


 

Ważne: wpłaty wpisowego oraz składanie oświadczeń o stanie zdrowia, uprawniające do startu w turnieju, składane będą przy stoliku organizatora w  piątek i sobotę od godz. 9:00 do 12:00
 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1998 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1993 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1984-1988
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1979-1983
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1974-1978
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1969-1973
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1964-1968
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1959-1963
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1954-1958
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1949-1953
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1944-1948
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1943


 

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach.
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (SM, SK, DM, DK, MX) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej.
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry.
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej, z zastosowaniem zasad przyznawania punktacji za miejsce zgodnie z regulaminem punktacji ogólnopolskiej listy seniorów.
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego opcja Standard : 50 zł za grę pojedynczą, 50 zł za grę podwójną od zawodnika ; lub do wyboru

Opłacenie wpisowego opcja Premium Bayjonn : 100 zł gra pojedyncza , 100 zł gra podwójna od zawodnika ,

Wpisowe Premium zawiera pełen pakiet upominków ufundowanych przez organizatora  i sponsorów .


d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.

 

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego należy zastosować się do aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz reżimu sanitarnego.

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są zobowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie  bez klubowe , inne informacje (np. numer telefonu).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
do dnia 19 styczeń  2024 (piątek ) godz. 22:00

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
21 styczeń 2024 ( niedziela ) godz. 12:00

 

12. SĘDZIA GŁÓWNY:

Marek Krawczyk lic. Nr 314 email : marekkrawczyk@gazeta.pl

Tel.  +48 884-750-770

13. WYNIKI TURNIEJU:
Wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.

14. NAGRODY:
Pierwsza czwórka poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora, partnerów oraz sponsorów. Medale wykonane specjalnie na okazję X  Bayjonn  Premium Cup  Seniors .


15. ZAKWATEROWANIE:
a. Dla chętnych Hotel Bayjonn, cena za pokój  1 lub 2  osobowy, wszystkie kategorie -20 %, opcjonalnie śniadanie +50 PLN (zniżki obowiązują na rezerwacje bezpośrednie).  Rezerwacje telefonicznie +48-730-71-71-71 , lub email recepcja@bayjonnhotel.pl.  
b. Hotele, pensjonaty, apartamenty, hostele i inne dostępne w tym okresie na terenie Trójmiasta.

16. WYŻYWIENIE:
Catering odpłatny na hali w punkcie gastronomicznym  .
Bezpłatnie organizator zapewnia , kawę i herbatę oraz kruche ciasteczka .

17. SERWIS I STOISKO SPRZĘTU:
W czasie turnieju będzie możliwy zakup sprzętu sportowego oraz skorzystanie z naciągania rakiet firmy Yonex .

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym

b. Turniej odbywa się bez sędziów prowadzących

c. Obowiązuje kolejność lotek na sezon 2023-2024 ogłodzona przez PZBad.
d. W sprawach spornych decyduje sędzia główny Marek Krawczyk .

e. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia zawodników

f. Turniej odbędzie się bez udziału publiczności, zgodnie z zaleceniami PZBad dot. epidemii

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
PKO BP, TEMPUR, CISOWIANKA, ZIAJA, STOCK HOTELS, REKLAMOWY GADZET, COCA COLA ,

i inni .

 

20. DODATKOWE INFORMACJE:
Organizator zapewnia liczne atrakcje i niespodzianki podczas trwania Turnieju Bayjonn Premium Cup Serniors 2024

Podczas turnieju odbędzie się II edycja wyboru „Mój ulubiony zawodnik turnieju X Bayjonn Premium Cup Seniors 2024„ . Zwycięzca zostanie wyróżniony i otrzyma specjalnie zaprojektowaną gwiazdę odlaną z mosiądzu  z Jego imieniem i nazwiskiem oprawioną w granicie, która zostanie umieszczona  na stałe w chodniku Hotelu Bayjonn Sopot pomiędzy Aleją Gwiazd Światowego Badmintona .


 

 

 

Zapraszam
Andrzej Grzechnik

bottom of page